Това е скалата, по която се извършва оценяването в Частен Транспортен Колеж. Крайната оценка се вписва в свидетелството.

Под 75% - Слаб 2
75% - Среден 3
76-84% включително - Добър 4
85-94% вкл - Много добър 5
95-100% - Отличен 6
Last modified: Friday, 22 January 2016, 02:12 PM