Здравейте,

гратисният ви период за решаване на тестове и приключване на втория семестър приключва на 19.07.20г. Всички текущи и финални тестове са отворени до тази дата. Ако  не успеете да се възпозлвате от този срок, следващото явяване ще е възможно след започване на новия семестър (01.10.20г), като след тази дата текущите тестове остават дистанционно отворени, а финалните ще можете да взимате само на място, тук в колежа, както преди извънредното положение. Последно, но не по важност: напомням, че всички финални тестове, направени без да бъде изпълнено условието за взети текущи тестове са изтрити!
Бъдете здрави!
Поздрави и хубаво и ползотворно лято!
Last modified: Wednesday, 8 July 2020, 12:06 PM